SẢN PHẨM

Muối Tinh Khiết Việt Nam

Muối Tinh Khiết Việt Nam
Muối Tân Thành
Loại muối Tinh Khiết Việt Nam
Tính chất:
Độ ẩm tính theo khối lượng: 0.01%
Hàm lượng tạp chất không tan trong nước tính theo khối lượng: Không phát hiện
Hàm lượng canxi: 10mg/100g
Hàm lượng iot: Không phát hiện
Hàm lượng muối ăn (Nacl) tính theo khối lượng: 99.6%
Hàm lượng tro tổng tính theo khối lượng: 99.8%
Muối Tinh Khiết Việt Nam