SẢN PHẨM

Muối Tinh Khiết Thái Lan

Muối Tinh Khiết Thái Lan
Muối Tân Thành
Loại muối Tinh Khiết Thái Lan


Tính chất:
Độ ẩm tính theo khối lượng: 0.01%
Hàm lượng tạp chất không tan trong nước tính theo khối lượng: Không phát hiện
Hàm lượng canxi: 2mg/100g
Hàm lượng iot: Không phát hiện
Hàm lượng muối ăn (Nacl) tính theo khối lượng: 99.97%
Hàm lượng tro tổng tính theo khối lượng: 99.9%
Muối Tinh Khiết Thái Lan