SẢN PHẨM

Muối Hạt

Muối Hạt
Muối Tân Thành
Loại muối hạt


Tính Chất:
Độ ẩm tính theo khối lượng: 12.0%
Hàm lượng tạp chất không tan trong nước tính theo khối lượng: 0.06%
Hàm lượng canxi: 90mg/100g
Hàm lượng iot:1.27mg/kg
Hàm lượng muối ăn (Nacl) tính theo khối lượng: 83%
Hàm lượng tro tổng tính theo khối lượng: 87.4% Muối Hạt